Het gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en beperkingen als met de grootste zorg gemaakt om u als gebruiker van onze website te doen informeren over de inhoud en tot standkoming van de door fabrikanten en leveranciers ons aangereikte product informatie en teksten als foto's. Door deze site te bezoeken en te gebruiken stemt de gebruiker in met het volgende:


- DistriOnline verklaart dat de inhoud van deze website zorgvuldig is samengesteld.
We hebben onze uiterste best gedaan ervoor te zorgen dat de informatie , beeld-/videomateriaal of koppelingen correct is. Daarvoor kunnen wij echter op geen enkele manier garanderen dat de informatie accuraat of compleet is.

- DistriOnline accepteert geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het resultaat is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op deze informatie , beeld-/videomateriaal of koppelingen die op een of andere manier het gevolg is van het gebruik van de site of van de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de site en worden periodiek gecorrigeerd dan wel verwijderd c.q. vervangen handmatig dan wel automatisch via een gegenereerde link gekoppeld aan onze fabrikanten en toeleveranciers.  Wijzigingen kunnen zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang op ieder moment worden aangebracht.  

- DistriOnline is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen op deze website of voor welke gevolgschade dan ook die het resultaat is van het gebruik, de presentatie of het aanbieden van deze website of de tijdelijke niet-beschikbaarheid hiervan daar deze via de genoemde gegenereerde link gekoppeld staat aan tijdstip van verandering bij uitvoering door genoemde fabrikanten en toeleveranciers .

- Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die zijn gerelateerd aan de inhoud en het ontwerp van deze website, berusten bij DistriOnline of zijn licentiegevers en gegeven gebruikersrecht. Getoonde producten worden aangeleverd door en te goede trouw conform de voorwaarden en copyright verleent en in beheer van fabrikanten en toeleveranciers waar DistriOnline mee samenwerkt hierna genoemde derden.  

- DistriOnline is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gebruik van de inhoudelijke informatie, afbeeldingen/video’s of koppelingen aangekocht , ontvangen of aangereikt op welke wijze dan ook verkregen door samenwerking met onze fabrikanten en toeleveranciers , op deze website getoond en/of met toestemming gebruikt mogen worden eventueel ook als demonstratie. 

- DistriOnline behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk willekeurig tijdstip naar eigen goeddunken te wijzigen.